กรงถาวร กรงสุนัขคุณภาพ กรงสุนัขขนาดกลาง
กรงสุนัขขนาด 105 x 130 x 100 (4 แสลท มีช่องให้อาหาร)
เป็นกรงสุนัขขนาดกลาง เหมาะสำหรับเลี้ยงสุนัขพันธุ์ขนาดกลาง เช่น ไทยหลังอาน ไทยบางแก้ว บีเกิ้ล บลูด็อก เฟรนบลูด็อก บาสเสทฮาวน์ ลาบราเดอร์ โกลเด็นรีทีฟเวอร์ เยอรมันเซฟเพอด
บ๊อกเซอร์ บาเซนจิ ร็อตไวเลอร์ ไซบีเรียฮัสกี้ เชาว์เชาว์