กรงถาวร กรงสุนัขคุณภาพ กรงสุนัขขนาดใหญ่พิเศษ
กรงสุนัขขนาด 125 x 205 x 130 (8 แสลท 2 ประตู มีช่องให้อาหาร)
เป็นกรงสุนัขขนาดใหญ่พิเศษ เหมาะสำหรับเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่ เช่น มาสทิฟ ฟิล่า เกรดเดน เซนเบอร์นาร์ด สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรงย่อย โดยใช้ตระแกรงแบ่งครึ่ง